San Jacinto Peak from Tram Station: 06.18.11 - wysokieprogi

San Gorgonio on the horizon

San Gorgonio on the horizon

san jacinto peakpalm springs tram