Mountain Palm Springs / Torote Canyon: 01.14.12 - wysokieprogi

L-R: Tomek , Witek Kw, Robert, Krysia, Jason, Piotr, Ela, Zbyszek, Ania with Sophie & Isabella (+ Witek Ki photo) at Mary's Grove

L-R: Tomek , Witek Kw, Robert, Krysia, Jason, Piotr, Ela, Zbyszek, Ania with Sophie & Isabella (+ Witek Ki photo) at Mary's Grove